Rug-nek-schouder-massage

Naast de rug, nek en schouders worden bij deze massage in principe ook de armen, handen en het hoofd gemasseerd. Tevens worden eventuele ‘Triggerpoints’ (in de volksmond: knoopjes) aangepakt. Indien er tijd over is (wat niet veel voorkomt), dan zouden ook de heupen en /of achterkant benen & voeten kunnen worden meegenomen.

Aangezien alles met elkaar in verbinding staat, kun je aan het eind van deze massage het gevoel hebben dat je gehele lichaam is gemasseerd.

Duur: 60 minuten

shutterstock128560190_1