Visie en Missie

Visie

Susan gaat uit van de holistische visie dat alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

Voorbeeld: Een signaal op lichamelijk niveau, bijvoorbeeld een knieklacht, kan voortkomen uit een ander niveau, zoals zielsniveau. Het zou kunnen zijn dat de knie laat merken dat de betreffende persoon een pad bewandelt, dat niet ideaal is voor hem /haar.

Missie

Het begeleiden van mensen bij bewustwordingsprocessen en bij het in hun kracht gaan staan.

‘Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen’. (Bron: Inauguratierede (1994) van Nelson Mandela)

Stel je eens voor hoe onze wereld er dan uit zou zien:

  • Allemaal assertieve mensen,
  • die liefdevol met elkaar omgaan,
  • net als met zichzelf (grenzen stellen).